STOWARZYSZENIE FAMILIA LOVARA

KRS 0000271821
NIP brak informacji
REGON brak informacji

Sposób reprezentacj: DO REPREZENTOWANIA STOWARZYSZENIA, SKŁADANIA I PRZYJMOWANIA W JEGO IMIENIU WSZELKICH OŚWIADCZEŃ WOLI, W TYM TAKŻE W PRZEDMIOCIE JEGO PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ZE SKARBNIKIEM.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: STOWARZYSZENIE
Poczta: Kraków
Kod pocztowy: 30-612
Miejscowość: Kraków
Ulica: Wincentego Witosa
Numer: 33
Nazwa skrócona: STOWARZYSZENIE FAMILIA LOVARA
Sygnatura akt: KR.XI NS-REJ.KRS/25913/06/820
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO