MIARY I WAGI TOMASZ KOGUT SPÓŁKA JAWNA

KRS 0000271816
NIP 7471803104
REGON 160111310

Sposób reprezentacj: UPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI W ZAKRESIE ZWYKŁEGO ZARZĄDU SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY, PRZY CZYM SKŁADANIE OSWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI POWYŻEJ 200.000 ZŁ WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH WSPÓLNIKÓW LUB JEDNEGO WSPÓLNIKA I PROKURENTA.
Nazwa organu reprezentacji: WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma Prawna: SPÓŁKA JAWNA
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-01-10
Poczta: Skarbimierz Osiedle
Kod pocztowy: 49-318
Miejscowość: Skarbimierz Osiedle
Ulica: Smaków
Numer: 9
Nazwa skrócona: MIARY I WAGI TOMASZ KOGUT
Sygnatura akt: RDF/308538/18/479
Oznaczenie Sądu: SYSTEM