STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW FASOLI W NOWYM KORCZYNIE

KRS 0000271815
NIP brak informacji
REGON 260138406

Sposób reprezentacj: OŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH SKŁADAJĄ W IMIENIU STOWARZYSZENIA DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I UPOWAŻNIONY PRZEZ ZARZĄD PEŁNOMOCNIK.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: STOWARZYSZENIE
Poczta: Nowy Korczyn
Kod pocztowy: 28-136
Miejscowość: Nowy Korczyn
Ulica: Krakowska
Numer: 1
Nazwa skrócona: STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW FASOLI W NOWYM KORCZYNIE
Sygnatura akt: KI.X NS-REJ.KRS/6946/11/29
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO