"AMCOR FLEXIBLES REFLEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000271813
NIP 9471938667
REGON 100289411

Sposób reprezentacj: SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRZY DOKONYWANIU CZYNNOŚCI O WARTOŚCI DO 10.000,00 ZŁOTYCH, A PRZY DOKONYWANIU CZYNNOŚCI O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 10.000,00 ZŁOTYCH SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-01-10
Poczta: Łódź
Kod pocztowy: 94-406
Miejscowość: Łódź
Ulica: Nowy Józefów
Numer: 64 D
Zmiany umów lub statutów: 4
Nazwa skrócona: "AMCOR FLEXIBLES REFLEX"
Sygnatura akt: RDF/875962/18/626
Wysokość kapitału zakładowego: 100 551 500,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SYSTEM