OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW "JACEK" SPÓŁKA JAWNA - ADAM PRÓCHNICKI I SPÓŁKA

KRS 0000271812
NIP 8211002454
REGON 710244089

Sposób reprezentacj: KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE
Nazwa organu reprezentacji: WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma Prawna: SPÓŁKA JAWNA
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-01-10
Poczta: Siedlce
Kod pocztowy: 08-110
Miejscowość: Siedlce
Ulica: Piłsudskiego
Numer: 9
Nazwa skrócona: OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW "JACEK" SPÓŁKA JAWNA - ADAM PRÓCHNICKI I SPÓŁKA
Sygnatura akt: RDF/908397/18/222
Oznaczenie Sądu: SYSTEM