"ATC-PHARMA" CZARNECCY SPÓŁKA JAWNA

KRS 0000271811
NIP 8882942380
REGON 340264508

Sposób reprezentacj: UPRAWNIENI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY WSPÓLNIK.
Nazwa organu reprezentacji: WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma Prawna: SPÓŁKA JAWNA
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-01-10
Poczta: Włocławek
Kod pocztowy: 87-800
Miejscowość: Włocławek
Ulica: Letnia
Numer: 32
Nazwa skrócona: "ATC-PHARMA" CZARNECCY
Sygnatura akt: RDF/203413/18/306
Oznaczenie Sądu: SYSTEM