EXPO PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000271809
NIP 5832958414
REGON 220324152

Sposób reprezentacj: TRZYOSOBOWY ZARZĄD PROWADZI SPRAWY SPÓŁKI I REPREZENTUJE SPÓŁKĘ. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-01-10
Poczta: Gdańsk
Kod pocztowy: 80-855
Miejscowość: Gdańsk
Ulica: Wały Piastowskie
Numer: 1
Nazwa skrócona: EXPO PARTNER
Sygnatura akt: RDF/362787/18/501
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SYSTEM