PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO FORESTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000271807
NIP 1231101753
REGON 140754383

Sposób reprezentacj: KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-01-10
Poczta: Piaseczno
Kod pocztowy: 05-500
Miejscowość: Piaseczno
Ulica: Żeromskiego
Numer: 9A
Nazwa skrócona: PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO FORESTA
Sygnatura akt: WA.XIV NS-REJ.KRS/31438/17/689
Wysokość kapitału zakładowego: 455 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO