ERBUD CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000216757
NIP 9561923818
REGON 870621240

Sposób reprezentacj: DO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: -W PRZYPADKU ZARZĄDU JENOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO -W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: A)PREZES ZARZĄDU Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM B)CZŁONEK ZARZĄDU Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2004-09-10
Poczta: Toruń
Kod pocztowy: 87-100
Miejscowość: Toruń
Ulica: Wapienna
Numer: 10
Nazwa skrócona: ERBUD CONSTRUCTION
Sygnatura akt: RDF/206655/18/807
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SYSTEM