SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "TULIPAN" W DZIAŁOWIE

KRS 0000216755
NIP brak informacji
REGON 871234580

Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁDZIELNIA
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2004-09-07
Poczta: Płużnica
Kod pocztowy: 87-214
Miejscowość: Działowo
Numer: 13
Nazwa skrócona: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "TULIPAN" W DZIAŁOWIE
Sygnatura akt: RDF/309448/18/770
Oznaczenie Sądu: SYSTEM