FIRST POLISH REAL ESTATE CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000216754
NIP 7811752677
REGON 634612933

Sposób reprezentacj: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2004-09-09
Poczta: Rokietnica
Kod pocztowy: 62-090
Miejscowość: Rostworowo
Ulica: Sobocka
Numer: 10
Nazwa skrócona: FIRST POLISH REAL ESTATE CONSULTING
Sygnatura akt: PO.IX NS-REJ.KRS/6410/16/170
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO