POLSKA KORPORACJA HANDLU M & M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI W UPADŁOŚCI

KRS 0000216751
NIP 8361527595
REGON 750107473

Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2004-09-08
Poczta: Warszawa
Kod pocztowy: 00-116
Miejscowość: Warszawa
Ulica: Świętokrzyska
Numer: 30
Nazwa skrócona: POLSKA KORPORACJA HANDLU M & M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI W UPADŁOŚCI
Sygnatura akt: WA.XIII NS-REJ.KRS/10954/17/147
Wysokość kapitału zakładowego: 854 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO