"AT POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000216749
NIP 5992510148
REGON 210975584

Sposób reprezentacj: DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. PREZES ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2004-10-21
Poczta: Stargard Szczeciński
Kod pocztowy: 73-110
Miejscowość: Stargard Szczeciński
Ulica: Wojska Polskiego
Numer: 119
Nazwa skrócona: "AT POLSKA"
Sygnatura akt: SZ.XIII NS-REJ.KRS/12305/17/479
Wysokość kapitału zakładowego: 25 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO