ALTER INTERIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000216748
NIP 9521952009
REGON 15776520

Sposób reprezentacj: PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2004-09-09
Miejscowość: Warszawa
Nazwa skrócona: ALTER INTERIM
Sygnatura akt: WA.XIII NS-REJ.KRS/76797/16/897/NIP
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: ------