"INTER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000216746
NIP 6572091308
REGON 290881872

Sposób reprezentacj: ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY I STANOWI GO PREZES ZARZĄDU. PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2004-09-07
Poczta: Kielce
Kod pocztowy: 25-330
Miejscowość: Kielce
Ulica: Sandomierska
Numer: 326
Nazwa skrócona: "INTER"
Sygnatura akt: RDF/761290/18/719
Wysokość kapitału zakładowego: 60 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SYSTEM