POLMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000216744
NIP 5842531025
REGON 193081000

Sposób reprezentacj: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2004-09-08
Poczta: Warszawa
Kod pocztowy: 03-130
Miejscowość: Warszawa
Ulica: Odkryta
Numer: 36 A
Nazwa skrócona: POLMEDICA
Sygnatura akt: RDF/448905/18/815
Wysokość kapitału zakładowego: 5 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SYSTEM