QMC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000216743
NIP 1181750276
REGON 15788947

Sposób reprezentacj: ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI JEST PREZES ZARZĄDU
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2004-09-10
Poczta: Warszawa
Kod pocztowy: 01-192
Miejscowość: Warszawa
Ulica: Leszno
Numer: 8
Nazwa skrócona: QMC POLSKA
Sygnatura akt: RDF/331860/18/61
Wysokość kapitału zakładowego: 51 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SYSTEM