"GROS KAPITAŁ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000216741
NIP 7851709707
REGON 411561200

Sposób reprezentacj: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2004-09-09
Poczta: Luboń
Kod pocztowy: 62-031
Miejscowość: Luboń
Ulica: Wojska Polskiego
Numer: 5A
Nazwa skrócona: "GROS KAPITAŁ"
Sygnatura akt: RDF/184639/18/613
Wysokość kapitału zakładowego: 100 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SYSTEM