PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI I HANDLU "MEDRIV" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000216740
NIP 5660014005
REGON 130041142

Sposób reprezentacj: SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2004-09-09
Poczta: Warszawa
Kod pocztowy: 04-051
Miejscowość: Warszawa
Ulica: Poligonowa
Numer: 2
Nazwa skrócona: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI I HANDLU "MEDRIV"
Sygnatura akt: WA.XIII NS-REJ.KRS/56646/17/779
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO