"DOM-RAD" NOSAL, WEJ SPÓŁKA JAWNA

KRS 0000216739
NIP brak informacji
REGON brak informacji

Sposób reprezentacj: KAŻDEMU WSPÓLNIKOWI PRZYSŁUGUJE PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH. PRAWO OKREŚLONE POWYŻEJ WSPÓLNICY WYKONUJĄ JEDNOOSOBOWO. WSPÓLNICY PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZYSTKIE CZYNNOŚCI SPÓŁKI, W KTÓRYM BRALI UDZIAŁ.
Nazwa organu reprezentacji: WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma Prawna: SPÓŁKA JAWNA
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2004-09-07
Poczta: Janów Podlaski
Kod pocztowy: 21-505
Miejscowość: Janów Podlaski
Ulica: Podborna
Numer: 38
Nazwa skrócona: "DOM-RAD" NOSAL, WEJ
Sygnatura akt: LU.XI NS-REJ.KRS/10293/04/313
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY W LUBLINIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO