KANTOR DORADCY W ZARZĄDZANIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000216736
NIP 5262781308
REGON 15782376

Sposób reprezentacj: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2004-09-07
Miejscowość: Warszawa
Nazwa skrócona: KANTOR DORADCY W ZARZĄDZANIU
Sygnatura akt: WA.XIII NS-REJ.KRS/59373/18/452
Wysokość kapitału zakładowego: 2 420 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO