"EKO-BONEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000216735
NIP brak informacji
REGON 690015174

Sposób reprezentacj: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE C) W PRZYPADKU ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZAŃ LUB DOKONANIA ROZPORZĄDZENIA PRAWEM O WARTOŚCI DWUKROTNIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI NIE JEST WYMAGANA ZGODA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2004-09-21
Poczta: Kraków
Kod pocztowy: 31-068
Miejscowość: Kraków
Ulica: Stradomska
Numer: 15
Nazwa skrócona: "EKO-BONEX"
Sygnatura akt: KR.XI NS-REJ.KRS/38967/16/250
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO