PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNO-USŁUGOWE "KAL-TURIST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000216733
NIP 6180040575
REGON 3342273

Sposób reprezentacj: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2004-09-09
Poczta: Kalisz
Kod pocztowy: 62-800
Miejscowość: Kalisz
Ulica: Fabryczna
Numer: 1A
Nazwa skrócona: PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNO-USŁUGOWE "KAL-TURIST"
Sygnatura akt: PO.IX NS-REJ.KRS/6539/16/522
Wysokość kapitału zakładowego: 6 600,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO