"MELKATOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000216731
NIP brak informacji
REGON 278295913

Sposób reprezentacj: 1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM 3. W PRZYPADKU USTANOWIENIA PROKURY - PROKURENT Z CZŁONKIEM ZARZĄDU, CHYBA ŻE ZAKRES PROKURY USTALONO INACZEJ
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2004-09-10
Miejscowość: Katowice
Nazwa skrócona: "MELKATOR"
Sygnatura akt: KA.VIII NS-REJ.KRS/10095/17/923/REGON
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: ------