STOWARZYSZENIE KREOWANIA MŁODYCH LIDERÓW

KRS 0000216730
NIP brak informacji
REGON 193079486

Sposób reprezentacj: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU STOWARZYSZENIA UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, POZOSTALI CZŁONKOWIE ŁĄCZNIE Z PREZESEM
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: STOWARZYSZENIE
Poczta: Gdynia
Kod pocztowy: 81-384
Miejscowość: Gdynia
Ulica: Władysława Iv
Numer: 57
Nazwa skrócona: STOWARZYSZENIE KREOWANIA MŁODYCH LIDERÓW
Sygnatura akt: GD.VIII NS-REJ.KRS/17732/06/994
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO