OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W NIECHCICACH

KRS 0000216729
NIP 7712461586
REGON 590764690

Sposób reprezentacj: PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE OSP NA ZEWNĄTRZ I KIERUJE CAŁOKSZTAŁTEM PRAC ZARZĄDU. UMOWY, AKTY ORAZ PEŁNOMOCNICTWA I DOKUMENTY FINANSOWE PODPISUJĄ W IMIENIU OSP PREZES LUB WICEPREZES I SKARBNIK.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: STOWARZYSZENIE
Poczta: Rozprza
Kod pocztowy: 97-340
Miejscowość: Niechcice
Ulica: Zakładowa
Numer: 5
Nazwa skrócona: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W NIECHCICACH
Sygnatura akt: LD.XX NS-REJ.KRS/2574/16/517
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO