TOM STAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000216728
NIP brak informacji
REGON 2027606

Sposób reprezentacj: POWOŁANY ZARZĄD JEDNOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO POWOŁANO DWÓCH PROKURENTÓW - PROKURA OGÓLNA, SAMOISTNA
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2004-09-08
Poczta: Warszawa
Kod pocztowy: 02-765
Miejscowość: Warszawa
Ulica: Aleja Wilanowska
Numer: 97 A
Nazwa skrócona: TOM STAR
Sygnatura akt: WA.XX NS-REJ.KRS/21988/04/782
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO