"1-2" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000216727
NIP brak informacji
REGON 15768471

Sposób reprezentacj: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2004-09-09
Poczta: Warszawa
Kod pocztowy: 01-903
Miejscowość: Warszawa
Ulica: Marii Dąbrowskiej
Numer: 15
Nazwa skrócona: "1-2"
Sygnatura akt: WA.XII NS-REJ.KRS/43451/17/673/REGON
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: ------