STAMPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000216725
NIP 5512379554
REGON 356872520

Sposób reprezentacj: JEDNOOSOBOWO (REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA)
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2004-09-13
Poczta: Leńcze
Kod pocztowy: 34-142
Miejscowość: Leńcze
Numer: 327
Nazwa skrócona: STAMPI
Sygnatura akt: RDF/820805/18/412
Wysokość kapitału zakładowego: 1 795 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SYSTEM