"NUCLEOS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

KRS 0000216724
NIP brak informacji
REGON 17171790

Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2004-09-13
Poczta: Warszawa
Kod pocztowy: 02-781
Miejscowość: Warszawa
Ulica: Zawadowskiego
Numer: 5
Nazwa skrócona: "NUCLEOS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Sygnatura akt: WA.XIII NS-REJ.KRS/37464/11/456
Wysokość kapitału zakładowego: 51 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO