SOLPHY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000216723
NIP 5832869001
REGON 193080503

Sposób reprezentacj: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2004-09-07
Poczta: Gdańsk
Kod pocztowy: 80-719
Miejscowość: Gdańsk
Ulica: Litewska
Numer: 3/4E
Nazwa skrócona: SOLPHY POLSKA
Sygnatura akt: GD.VII NS-REJ.KRS/19496/16/364/WYKR
Wysokość kapitału zakładowego: 60 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SYSTEM