FUNDACJA WSPIERANIA ROZWOJU TALENTÓW SPORTOWYCH "GEM"

KRS 0000216722
NIP brak informacji
REGON 473272195

Sposób reprezentacj: ZARZĄD KIERUJE DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI I REPREZENTUJE FUNDACJĘ NA ZEWNĄTRZ. OŚWIADCZENIA W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I ORGANIZACYJNYCH W IMIENIU FUNDACJI SKŁADAJĄ PREZES LUB WICEPREZES FUNDACJI.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD FUNDACJI
Forma Prawna: FUNDACJA
Poczta: Łódź
Kod pocztowy: 90-102
Miejscowość: Łódź
Ulica: Piotrkowska
Numer: 80
Nazwa skrócona: FUNDACJA WSPIERANIA ROZWOJU TALENTÓW SPORTOWYCH "GEM"
Sygnatura akt: LD.XX NS-REJ.KRS/6888/09/37
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO