BOGUSŁAWICKI KLUB JEŹDZIECKI

KRS 0000216720
NIP 7711059592
REGON 590022214

Sposób reprezentacj: 1. DO WYSTĘPOWANIA W IMIENIU BKJ, JAKO OSOBY PRAWNEJ UPOWAŻNIONY JEST ZARZĄD BKJ. 2. DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH BKJ WYMAGANE JEST PISEMNE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH UPRAWNIONYCH PRZEDSTAWICIELI ZARZĄDU BKJ W SPRAWACH FINANSOWYCH PREZESA, ZASTĘPCY LUB SKARBNIKA.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2004-09-09
Poczta: Bogusławice
Kod pocztowy: 97- 32
Miejscowość: Bogusławice
Nazwa skrócona: BOGUSŁAWICKI KLUB JEŹDZIECKI
Sygnatura akt: LD.XX NS-REJ.KRS/8844/17/286
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO