TOWARZYSTWO INICJATYW SPOŁECZNYCH "AUXILIUM"

KRS 0000216718
NIP brak informacji
REGON 473279151

Forma Prawna: STOWARZYSZENIE
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2004-09-30
Poczta: Łódź
Kod pocztowy: 90-317
Miejscowość: Łódź
Ulica: Orla
Numer: 9
Nazwa skrócona: TOWARZYSTWO INICJATYW SPOŁECZNYCH "AUXILIUM"
Sygnatura akt: LD.XX NS-REJ.KRS/3953/09/957
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO