BERMAG GAŁKIEWICZ I GAŁKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA

KRS 0000216717
NIP 9552109142
REGON 812730299

Sposób reprezentacj: DO REPREZENTOWANIA I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEDNOOSOBOWO. KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MA PRAWO I OBOWIĄZEK DO DOKONYWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI W ZAKRESIE ZWYKŁEGO ZARZĄDU MAJĄTKIEM SPÓŁKI.
Nazwa organu reprezentacji: WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma Prawna: SPÓŁKA JAWNA
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2004-09-08
Poczta: Szczecin
Kod pocztowy: 71-126
Miejscowość: Szczecin
Ulica: 26 Kwietnia
Numer: 41
Nazwa skrócona: BERMAG GAŁKIEWICZ I GAŁKIEWICZ
Sygnatura akt: SZ.XIII NS-REJ.KRS/28751/17/317
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO