"BSI BERLINER SPRACHEN INSTITUT-BERLIŃSKI INSTYTUT JĘZYKOWY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000216716
NIP 9291725183
REGON 978097344

Sposób reprezentacj: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2004-09-07
Poczta: Zielona Góra
Kod pocztowy: 65-001
Miejscowość: Zielona Góra
Ulica: Żeromskiego
Numer: 17
Nazwa skrócona: "BSI BERLINER SPRACHEN INSTITUT-BERLIŃSKI INSTYTUT JĘZYKOWY"
Sygnatura akt: ZG.VIII NS-REJ.KRS/12439/07/146
Wysokość kapitału zakładowego: 99 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO