"SAMSPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

KRS 0000216715
NIP 9521986528
REGON 15769134

Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2004-09-09
Poczta: Warszawa
Kod pocztowy: 04-565
Miejscowość: Warszawa
Ulica: Cedrowa
Numer: 22
Nazwa skrócona: "SAMSPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Sygnatura akt: WA.XIII NS-REJ.KRS/48735/18/296/NIP
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: ------