"INLET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000216713
NIP 7251895989
REGON 473284985

Sposób reprezentacj: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, Z TYM, ŻE W PRZYPADKU POWOŁANIA WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU DO ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI ODPOWIADAJĄCEJ - W DACIE SKŁADANIA OŚWIADCZENIA WOLI - RÓWNOWARTOŚCI CO NAJMNIEJ 40,001 ZŁOTYCH I WIĘCEJ, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2004-09-13
Poczta: Łódź
Kod pocztowy: 90-513
Miejscowość: Łódź
Ulica: A.struga
Numer: 20
Nazwa skrócona: "INLET"
Sygnatura akt: LD.XX NS-REJ.KRS/37439/16/513
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO