FUNDACJA "WORLD-POLONIA"

KRS 0000216711
NIP brak informacji
REGON 15816796

Sposób reprezentacj: 1. OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI Z ZASTRZEŻENIEM UST. 2 SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU FUNDACJI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI MOŻE SKŁADAĆ JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU FUNDACJI.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: FUNDACJA
Poczta: Warszawa
Kod pocztowy: 03-128
Miejscowość: Warszawa
Ulica: Świderska
Numer: 113
Nazwa skrócona: FUNDACJA "WORLD-POLONIA"
Sygnatura akt: WA.XIII NS-REJ.KRS/23996/13/441
Email: [email protected]
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO