"WIELMAKS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000216710
NIP 8321951542
REGON 731650338

Sposób reprezentacj: REPREZENTACJA SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWA JEDNAKŻE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PRZY ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZAŃ, ZWALNIANIU Z DŁUGÓW I ZABEZPIECZANIU WIERZYTELNOŚCI O WARTOŚCIACH PRZEKRACZAJĄCYCH JEDNORAZOWO KWOTĘ 100.000 ZŁ (STU TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2004-09-08
Miejscowość: Wieluń
Nazwa skrócona: "WIELMAKS"
Sygnatura akt: LD.XX NS-REJ.KRS/8927/11/930
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO