SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SŁONECZNA" W LIPSKU

KRS 0000216708
NIP 8111275508
REGON 1094210

Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁDZIELNIA
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2004-09-09
Poczta: Lipsko
Kod pocztowy: 27-300
Miejscowość: Lipsko
Ulica: Słoneczna
Numer: 28
Nazwa skrócona: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SŁONECZNA" W LIPSKU
Sygnatura akt: RDF/422049/18/354
Oznaczenie Sądu: SYSTEM