SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH PĘPOWO W LIKWIDACJI

KRS 0000216707
NIP 6960010816
REGON 410500700

Forma Prawna: SPÓŁDZIELNIA
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2004-09-17
Poczta: Pępowo
Kod pocztowy: 63-830
Miejscowość: Pępowo
Ulica: Kobylińska
Numer: 1
Nazwa skrócona: SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH PĘPOWO W LIKWIDACJI
Sygnatura akt: RDF/119662/18/75
Oznaczenie Sądu: SYSTEM