WYTWÓRNIA SPRZĘTU MEDYCZNEGO "SPEMED" SPÓŁDZIELNIA PRACY W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

KRS 0000216706
NIP 5730210221
REGON 401207

Forma Prawna: SPÓŁDZIELNIA
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2004-09-08
Poczta: Częstochowa
Kod pocztowy: 42-200
Miejscowość: Częstochowa
Ulica: Legionów
Numer: 59
Zmiany umów lub statutów: 5
Nazwa skrócona: WYTWÓRNIA SPRZĘTU MEDYCZNEGO "SPEMED" SPÓŁDZIELNIA PRACY W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Sygnatura akt: CZ.XVII NS-REJ.KRS/8723/18/145
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO