PROSALES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000216704
NIP 7542775994
REGON 532458394

Sposób reprezentacj: W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI MA PRAWO SKŁADAĆ PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB PREZES ZARZĄDU WRAZ Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2004-09-07
Poczta: Opole
Kod pocztowy: 45-064
Miejscowość: Opole
Ulica: Kołłątaja
Numer: 17
Nazwa skrócona: PROSALES
Sygnatura akt: OP.VIII NS-REJ.KRS/1600/18/702
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO