STOWARZYSZENIE OLIWSKIE SŁONECZKO

KRS 0000216703
NIP 5842531396
REGON 193087280

Sposób reprezentacj: DO REPREZENTOWANIA STOWARZYSZENIA I PODPISYWANIA W IMIENIU STOWARZYSZENIA UMÓW, DOKUMENTÓW, W TYM DOTYCZĄCYCH ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU: PREZESA I CZŁONKA ZARZĄDU, A W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI PREZESA LUB CZŁONKA ZARZĄDU, WICEPREZESA LUB SKARBNIKA.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: STOWARZYSZENIE
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2017-01-30
Poczta: Krzywiń
Kod pocztowy: 64-010
Miejscowość: Lubiń
Ulica: Mickiewicza
Numer: 3
Nazwa skrócona: STOWARZYSZENIE OLIWSKIE SŁONECZKO
Sygnatura akt: RDF/398917/18/903
Oznaczenie Sądu: SYSTEM