HALA SPORTOWA CZĘSTOCHOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000216702
NIP 5732581097
REGON 150399069

Sposób reprezentacj: JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU, UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2004-09-14
Poczta: Częstochowa
Kod pocztowy: 42-217
Miejscowość: Częstochowa
Ulica: Śląska
Numer: 11/13
Nazwa skrócona: HALA SPORTOWA CZĘSTOCHOWA
Sygnatura akt: CZ.XVII NS-REJ.KRS/8724/18/546
Wysokość kapitału zakładowego: 54 000,00 PLN
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO