SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W NURCU STACJI

KRS 0000216700
NIP 5440000283
REGON 581014

Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: SPÓŁDZIELNIA
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2004-09-16
Poczta: Nurzec Stacja
Kod pocztowy: 17-330
Miejscowość: Nurzec Stacja
Ulica: Żerczycka
Nazwa skrócona: SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W NURCU STACJI
Sygnatura akt: BI.XII NS-REJ.KRS/833/18/999
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO