STOWARZYSZENIE "SILNI BO RAZEM"

KRS 0000216699
NIP brak informacji
REGON 473279560

Sposób reprezentacj: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WE WSZYSTKICH SPRAWACH, W TYM ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH STOWARZYSZENIA, ZAWIERANIA UMÓW I UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW W IMIENIU STOWARZYSZENIA UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: STOWARZYSZENIE
Poczta: Łęczyca
Kod pocztowy: 99-100
Miejscowość: Łęczyca
Ulica: Lotnicza
Nazwa skrócona: STOWARZYSZENIE "SILNI BO RAZEM"
Sygnatura akt: LD.XX NS-REJ.KRS/21707/06/617
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO