STOWARZYSZENIE LICENCJONOWANYCH ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI

KRS 0000216697
NIP brak informacji
REGON 340038226

Sposób reprezentacj: REPREZENTACJA ŁĄCZNA. DLA WAŻNOŚCI PISM I OŚWIADCZEŃ WOLI SKŁADANYCH W IMIENIU STOWARZYSZENIA WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE I PODPISY PREZESA LUB WICEPREZESA WRAZ Z JEDNYM Z POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Forma Prawna: STOWARZYSZENIE
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2004-09-24
Poczta: Bydgoszcz
Kod pocztowy: 85-231
Miejscowość: Bydgoszcz
Ulica: Królowej Jadwigi
Numer: 2
Nazwa skrócona: STOWARZYSZENIE LICENCJONOWANYCH ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI
Sygnatura akt: BY.XIII NS-REJ.KRS/4594/06/300
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO