"WAŁBRZYSKA WSPÓLNA WIĘŹ TALENT"

KRS 0000216694
NIP brak informacji
REGON 891548848

Sposób reprezentacj: WSZYSCY CZŁONKOWIE ZARZĄD ŁĄCZNIE
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD FUNDACJI
Forma Prawna: FUNDACJA
Poczta: Wałbrzych
Kod pocztowy: 58-300
Miejscowość: Wałbrzych
Ulica: Aleja Wyzwolenia
Numer: 43
Nazwa skrócona: "WAŁBRZYSKA WSPÓLNA WIĘŹ TALENT"
Sygnatura akt: WR.IX NS-REJ.KRS/7823/15/166
Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO